Ledningsinformation

9 månader av engagemang!

Nu har 9 månader av 2017 passerat och alla engagerade medarbetare på DE Västerås har bidragit stort till ett förbättrat resultat för ICA, våra kunder och samhället, men framförallt har alla bidragit till en bättre arbetsplats vilket bland annat syns genom att vi har blivit ett #friskareICA. Sista delen av 2017 kommer innehålla många spännande aktiviteter men framförallt kommer allas engagemang att leda till nya framgångar. Tack för allt engagemang och trevlig helg.
Stort tack till Human Talib på DE-flödet som skapat denna film! Vi gillar den skarpt!