Ledningsinformation

Assessment 2018

Då var det dags för årets Assessment enligt Logistiks ledningsmodell. Vi träffade Sandra Anderstig som är förbättringsledare vid ICA DE Västerås för att lära oss mer om ämnet.

 

Vad är egentligen Assessment?

Assessment är en analys av vår verksamhet utifrån logistiks ledningsmodell. Detta görs i år under vecka 5-7 via en webenkät, intervjuer och genom att gå ut i verksamheten och se hur vi jobbar med de olika delarna som utvärderas. Det här kommer involvera en del medarbetare från alla delar av verksamheten för att vi ska få så bra bild av nuläget som möjligt.

 

Varför är det viktigt?

Vi vill ju ständigt bli bättre, så det här är en del i att ta reda på vart vi är idag och vad vi behöver jobba vidare med för att nå målbilden.

 

Hur kommer resultaten av Assessment att användas / nyttjas?

Vi kommer skapa aktiviteter och projekt för att ständigt bli bättre på att Leverera med engagemang i alla situationer.

 

Tack Sandra!