Ledningsinformation

Avsnitt 1 – En ansökan till Utmärkelsen Svensk Kvalitet

Vägen till ”Erkännandet för Framgångsrik Verksamhetsutveckling 2017”

Hej logistikchef Mattias Åhlin. Varför sökte DE Västerås till Utmärkelsen Svensk Kvalitet?

– För tre år sedan började vi ett målmedvetet arbete där vårt fokus har varit att utveckla ledare och medarbetare för att höja kvaliteten och effektiviteten. Idag kan vi se ett gemensamt engagemang att ständigt förbättra verksamheten. Ledningsgruppen kände att vi ville ha en utomstående granskning av vår verksamhet och få en kvittens på var vi är i förhållande till andra företag.

Vad innebär mottagandet av ”Erkännandet för Framgångsrik Verksamhetsutveckling 2017”?

-Laginsatsen från organisationens samtliga medarbetare ligger bakom den här framgången. DE Västerås målbild för 2018 är Ledande på lager och transportdrift och detta visar att vi har uppnått målet och är på rätt väg i vårt fortsatta arbete med framtagandet av en treårsplan och målbild 2021.

Till dig som läser – sträck på dig och var stolt, du är en del av DE Västerås framgång!

I nästa avsnitt som publiceras om en vecka så berättar vi om delar av allt vi gör och som gav oss det ärofyllda priset.