Ledningsinformation

Avsnitt 2 – Lever ICAs värderingar i vardagen

Vägen till ”Erkännandet för Framgångsrik Verksamhetsutveckling 2017″

Struktur och feedback som ”helt enkelt låter de goda exemplen att svämma över” har lett till DE Västerås framgångar. Ett exempel som stärkt gemenskapen, engagemanget och arbetsglädjen är gårdagens bästa, ett enkelt sätt att uppmärksamma och synliggöra medarbetare och händelser som utvecklar verksamheten.

Över 1200 förbättringar per år visar på ett gemensamt engagemang i att hela tiden sträva efter ett bättre och effektivare sätt att genomföra vårt arbete med ökad kvalitet till våra kunder. Nätverk@icavästerås, Instagram, Hackstapodden och DE Västerås App är exempel på förbättringar där vi tar tillvara på det engagemang som finns och delar med oss till varandra.

Underhåll och modernisering av vår tekniska utrustning, utbildning och erfarenhetsutbyte mellan chefer samt övriga prioriterade projekt utvecklar verksamheten och skapar ökad produktivitet och nöjda kunder.

Dessa exempel på det vi gör samt att vi lever våra värderingar, Enkelhet, Engagemang och Entreprenörskap i vardagen, var något som uppmärksammades och återkopplades från domarkommittén för Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

Till dig som läser – Tack för ditt engagemang, du bidrar till DE Västerås framgång!

I nästa avsnitt som kommer på tisdag berättar vi om arbetet bakom den 66 sidors långa rapporten till USK