Ledningsinformation

Avsnitt 3 – Ett erkännande värt sitt pris

Vägen till ”Erkännandet för Framgångsrik Verksamhetsutveckling 2017”

Hej Fredrik Thapper, chef Verksamhetsstöd. Vad krävs egentligen för att ansöka om Utmärkelsen Svensk Kvalitet?

– Ansökan skickas in som en skriftlig rapport på 66 sidor, varken mer eller mindre, som ingående beskriver hur vi arbetar med allt från medarbetarskap, ledarskap, processer, samhällsengagemang och miljöarbete till förbättringsarbete. En viktig del är också att beskriva vår resultatutveckling inom alla områden.

ICA och DE Västerås är stort, vem sitter på all kunskap?

– Nästan ett år och många timmars hårt arbete av många medarbetare ligger bakom ansökningsarbetet som hölls samman av mig tillsammans med förbättringsledarna Frida Magnusson och Patrik Enberg. Genom olika workshops och intervjuer har många medarbetare bidragit med sina kunskaper. Men allt höll på att vara förgäves, för precis när rapporten skulle bindas ihop och skickas in gick vår inbindningsmaskin sönder. Ett lokalt bokbinder räddade oss och vi hann i sista stund skicka in en inbunden rapport med post.

Vad händer med rapporten efter att den skickats iväg?

– SIQ (Statens Institut för Kvalitetsutveckling) utser ett utvärderingsteam som granskar vår rapport. Teamet kom även hit för ett arbetsplatsbesök, där de under tre dagar intervjuade flera medarbetare och chefer och gick runt i verksamheten. Totalt över 1000 (!) timmar (mer än 25 arbetsveckor) jobbade de med vår rapport och verksamhet för att sammanställa sina slutsatser.

– Därefter bedömer tre erfarna domare vår rapport och de slutsatser som utvärderingsteamet kommit fram till. Så det är verkligen en professionell och gedigen genomgång av DE Västerås verksamhet som lett fram till det välförtjänta priset. Under de 25 år som priset funnits är det bara enstaka logistikföretag som fått ett erkännande.

Till dig som läser – Vår gemensamma kunskap bidrar till DE Västerås framgång!

I nästa avsnitt berättar vi om feedback från SIQ och vad som händer framåt.