Ledningsinformation

Avsnitt 4 – Feedback från SIQ, vad händer nu

Vägen till ”Erkännandet för Framgångsrik Verksamhetsutveckling 2017”

I rapporten från examinatorerna finns alla lovord som väl bekräftar att vi nått vår målbild för 2018 att vara Ledande på Lagerdrift. Det finns också många goda inspel på hur vi ska utveckla vår verksamhet för att nå hela vägen till utmärkelse svensk kvalitet inom några år. Dessa förslag har vi tagit med oss när vi arbetar fram målbild 2021 för DE Västerås som kommer presenteras inom kort.

Några områden vi kommer lägga extra energi kommande år är:

* Fortsatt satsning på ledar- och medarbetarskap med fokus på gott arbetsklimat, engagemang och samarbete.

* Lära oss mer om vår roll och alltid tänka hur jag kan göra det enklare för min kund oberoende om det är en internkund, våra butiker eller slutkonsument.

* Arbeta mer systematiskt med ständiga förbättringar i våra processer och rutiner för att hitta förbättringsområden, genomföra förbättringar och utvärdera om det blev bättre.

Till dig som läser – Hoppas att du är laddad för att lyfta verksamheten till nya nivåer!

I nästa avsnitt kommer vi berätta om firande på DE Västerås med utdelning av frukostpåsar 2 februari och diplomutdelningen på Moderna Museet