Ledningsinformation

Behovsstyrd tidsstudieresurs till Produktionsteknik

Produktionsteknik är en funktion under Verksamhetsstöd Lagerdrift som arbetar med bland annat behörighetshantering rörande TICA/BP, utbildning inom tidkortsattest och tidsstudier för både lagerdrift och transport. Tidsstudierna används som underlag vid förhandlingar och beslut vid verksamhetsförändringar som kan påverka ersättningsnivåer men de kan även användas för att få en djupare förståelse för vilken tid olika arbetsmoment tar. Det är till just tidsstudierna vi söker två resurser.

Som tidsstudieresurs kommer du att, vid behov, stötta våra två produktionstekniker med faktainsamling när de är ute på våra logistikenheter. Tidsstudierna beställs av enheterna vid behov så det finns inte alltid en långsiktig plan för när studierna sker. En tidsstudie kan sträcka sig alltifrån en dag till två arbetsveckor beroende på hur många arbetsområden som studien innefattar.

Ingen tidigare erfarenhet av tidsstudier behövs då du kommer få den utbildning som krävs av våra produktionstekniker men som resurs hos produktionsteknik behöver du:

  • ha minst fem års erfarenhet av lagerverksamhet och då främst inom service och expedition
  • vara engagerad, noggrann och observant
  • kunna resa och ligga borta under veckorna då tidsstudier ofta samkörs för att minska resbehovet. Vid normal belastning kan du räkna med 25 övernattningar under ett år
  • inte ha problem med oregelbundna arbetstider
  • kunna kommunicera obehindrat på svenska i både tal och skrift
  • vara placerad i Västerås

Känner du att du passar in i profilbeskrivningen och är intresserad ser vi fram emot din ansökan.

Tillträde
Tillsättning sker löpande

Ansökan skickas till
Mikael Fridén Fast, tf. chef Verksamhetsstöd Lagerdrift, mikael.friden.fast@ica.se

Kontaktpersoner
Stefan Jansson, Produktionsteknik, stefan.jansson@ica.se, 021-19 31 96
Johnny Löfgren, Produktionsteknik, johnny.lofgren@ica.se, 021-19 33 96
Mikael Fridén Fast, tf. chef Verksamhetsstöd Lagerdrift, mikael.friden.fast@ica.se, 010-422 09 69

Sista dag för ansökan
2019-03-31