Ledningsinformation

Chefslyftet: Ledarträning – Samarbete

Chefslyftet är projektnamnet för vår treårssatsning för att utveckla DE Västerås ledare och ledarskap. Vi är nu i slutfasen av denna satsning som bl.a. innefattat inspirationsutmaningar, buddyteams, föreläsningar och ledarträningar.

Inom ramen för Chefslyftet har vi vecka 47 och 48 genomfört (de sista!) ledarträningarna för alla chefer inom lagerdriften. Tidigare i år har vi tränat på och reflekterat över Dialog och Personlig omtanke. Nu var temat Samarbete, vilket också är kommande fokus inom medarbetarskapsutvecklingen.

Vi snackade lite med Gruppchef Michael Rasmussen efter ledarträningen:

Hur var senaste ledarträningen och vad gör ni egentligen när ni tränar ledarskap?

Den var mycket rolig och givande, väcker många tankar! Vi tränar i olika former. Vid tillfällena är vi chefer från alla flöden och avdelningar i huset som tränar tillsammans en heldag. Vi delar med oss av erfarenheter och reflektioner från vardagen och tränar även praktiskt på plats utifrån olika frågeställningar. Ledarträningarna facilliteras av ICA Skolan och tillsammans skapar vi grymma dagar med mycket skratt, ärlighet och reflektion kring det egna ledarskapet.

Varför tycker du att Chefslyftet och Ledarträningen är viktig för ledare i vår verksamhet?

Jag tror att alla tillfällen inom ramen för Chefslyftet är väldigt viktiga för att vi som chefer skall ägna extra tanke åt vårt ledarskap och att skapa goda relationer på arbetsplatsen. Chefslyftet har hjälpt oss att tydliggöra vilken ledarfilosofi vi vill ha på DE Västerås och skapa förutsättningar för oss chefer att utvecklas åt samma håll gällande ledarskapet och fokus på människan.