Ledningsinformation

DE Västerås Målbild 2021

Under våren har DE Västerås Målbild 2021 och ledstjärnan ”Leverans med engagemang” lanserats och många medarbetare har deltagit i workshops på gruppmöten. Kommentarerna i utvärderingens fritextfält ger oss en bra återkoppling och bidrar till hur vi tillsammans ska arbeta vidare för en arbetsplats där vi trivs och mår bra.

 

Missade du gruppmötet om DE Västerås Målbild 2021 så fundera över vad nedanstående två frågor betyder för dig och din grupp och på vilket sätt du kan bidra!

 

Exempel på återkoppling från gruppmötenas workshops

Vad betyder leverans med engagemang för vår grupp?

 • Leverera alla kollin med kärlek.
 • Engagera sig i kunderna vi har.
 • Lagar, sparar och frontar kollin – Rätt från mig.
 • Upprätthålla god lagerkvalité genom att leverara hela och rena kolli.
 • Teamwork, jobba mot samma mål.
 • Alltid göra sitt bästa.
 • Visa att vi ser varandra och hjäper varandra när det behövs.
 • Lyssna på kunder och mottagare.
 • Att vi bryr oss om det vi gör och att vi engagerar oss i våra uppgifter och det vi levererar. Att vi förtår kundernas behov och att vi avsätter rätt mängd tid för våra uppgifter.
 • Att såsom vi önskar få till oss arbetet ska vi också förmedla till andra. Viktigt att vi använder ett språk som mottagare förstår.
 • Professionellt bemötande.
 • Gör det lilla extra för kunder och kollegor.
 • Positiv attityd och viljan att sprida den.
 • Ta ansvar, brinna för det som görs, jobba med glädje, packa rätt, rätt förutsättningar utifrån arbetsredskap, bemanning etc. kvalité genom optimaerad packning, att alla avdellningar levererar me kvalité, alla tar sitt ansvar.
 • Alla bidrar ”Gör sitt bästa” för att underlätta för oss. Funkar inte en funkar inte nästa led. Gäller både internt och externt.

 

Hur bidrar vi till ”Alla är viktiga” i vår grupp?

 • Vi ser varandra, förstår varandra och hjälper varandra. Vi skapar en VI känsla.
 • Att vi tillsammans visar att vi tar ansvar från början till slut. Vi ställer upp för varandra. Vi ger varandra beröm för fina insatser.
 • Bli sedd, alla har en uppgift att fylla. Hälsa på någon ”okänd” i korridoren. Ta sig någon minut och fråga om läget hos någon du inte pratar med så ofta.
 • Behandla alla andra som du vill bli behandlad själv. Alla har rätt till sin åsikt. Laget istället för jaget.
 • Jämn fördelning på upplyftningar, positiv feedback när vi gör det lilla extra, gårdagens bästa muntligt, det bästa utifrån sina förutsättningar, bättre arbetstider, uppmuntra varandra och cheferna uppmärksammar medarbetarna mer, rätt arbetsredskap, vara raka med varandra, göra rätt från mig.
 • Inget problem är för litet och ingen fråga är oviktig.
 • Alla ska bemötas med samma engagemang och respekt.
 • Vi vill skicka med att fler i de stora medarbetargrupperna bör lyftas fram så de förstår hur viktiga de är, vi tänker exvis på Expeditörsgruppen.
 • VIktigt att vi i vårt agerande förmedlar en känsla av att alla är av betydelse för verksamheten. Vi levererar ett jobb med respekt för varje mottagare oavsett vilken roll den har. Alla roller är viktiga.
 • Sammanhållning på luncher bidrar till glädje på jobbet. Le och säg hej. Man behandlar alla lika. En leveranskedja är inte starkare än den svagaste länken.
 • Ge positiv feedback, jag frågar om jag kan hjälpa till, Jag visar engagemang
 • Att vi tillsammans visar att vi tar ansvar från början till slut. Vi ställer upp för varandra. Vi ger varandra beröm för fina insatser.