Ledningsinformation

Ett fantastiskt SpICAp resultat

Under våren har ICA återigen genomfört den så kallade SpICAp:en. SpICAp är ICAs årliga medarbetarundersökning där alla medarbetare ges möjlighet att ge sin syn på ICA DE Västerås och hur vår arbetsplats kan utvecklas. Med stor glädje kan vi konstatera att för tredje året i rad så ökar resultaten inom så gott som alla områden! Otroligt kul tycker vi och önskade därmed erhålla några reflektioner från en av våra Lagerchefer på CL Manuell.

 

Hej Per Aas! För tredje året i rad så uttrycker våra medarbetare att många saker i verksamheten blir bättre… år, för år, för år… Vad tror du det beror på?

Vi har under de senaste åren fokuserat väldigt starkt på ett ledarskap som ser till alla medarbetare. Alla är viktiga helt enkelt. Sedan tycker jag att vi mycket mer tar till vara på medarbetarnas kunskaper och involverar dem i större utsträckning i alla möjliga typer av frågor.

 

SpICApen består ju av en mängd olika frågor och så kallade index. Vad är mest glädjande resultatet enligt din mening?

Det finns mycket som känns positivt i årets undersökning. Men om man skall välja ut något så tycker jag att det är mycket glädjande att våra medarbetare har ett stort förtroende för våra ledare och att de flesta tycker att de hanterar människor väl vilket är en förutsättning för ett gott arbetsklimat.

 

Som avslutning. Vad händer nu när själva besvaradet av enkäten är genomförd?

Nu börjar det viktiga jobbet att analysera resultatet samt återkoppla det till alla medarbetare genom den närmsta chefen.  Sedan vill vi ju givetvis skapa en stor involvering där så många medarbetare som möjligt kommer med förslag på hur vi kan skapa en ännu bättre arbetsplats!

 

Tack Per!