Ledningsinformation

För ett gott samarbete och arbetsklimat

Hur vi är som kollegor mot varandra varje dag är viktigt för att skapa trivsel på DE Västerås.
Genom våra nyckelbeteenden – att le och säga hej till varandra samt att lyfta och återkoppla det som är positivt – bidrar vi alla till ett ännu bättre arbetsklimat.

Via våra Happy or Not terminaler vid utgångarna har vi möjlighet att mäta var vi befinner oss och följa utvecklingen framåt. Vår första mätning under sommarperioden visar att 67% ler och säger hej/svarar positivt på påståendet.
Så fortsätt att le och heja, det ger energi och bidrar till allas trivsel och ett gott arbetsklimat!

Vi fick möjligheten att ställa några frågor kring våra nyckelbeteenden till gruppchef Camilla Karlsson

Nu har vi bytt frågeställning/ beteende på feedback-terminalerna, till vad och varför?
Just nu på terminalerna så har alla möjlighet att reflektera över sitt egna beteende och bidrag till gott arbetsklimat för att utvärdera sig själva kring ”Idag har jag gett positiv feedback till en kollega” vilket är kopplat till vårt nyckelbeteende ”Jag letar efter positiva beteenden och berättar det för mina kollegor”.

Varför anser du att det är ett viktigt beteende för att skapa ett härligt arbetsklimat?
Att ge positiv feedback är viktigt för att bekräfta sina kollegor och visa att ”Alla är viktiga”. Att lyfta varandra har vi tränat på i strukturerade former på både DS-möten och på Instagram. Nu är det dags att börja träna i vardagen och låta våra fantastiska kollegor och medarbetare få den positiva feedback de förtjänar.

Hur ofta skall man svara i feedback-terminalerna?
Helst varje dag! Eftersom vi alla behöver träna för att bli bättre på att lyfta våra kollegor är det bra att ta tillfället att reflektera över sitt bidrag dagligen.
Ju fler som svarar varje dag ju mer riktig bild får vi över var vi befinner oss nu och utvecklingen framåt.