Ledningsinformation

Förbättra vår kommunikation

Kommunikation handlar om hur vi pratar, möter och respekterar varandra men också mycket annat. Bra kommunikation skapar bland annat förståelse, engagemang och bättre arbetsmiljö.

Vad är kommunikation för dig och hur viktigt är det? Ta möjligheten att svara på frågor hur kommunikation fungerar på din arbetsplats genom att följa denna länk.