CL AutomationCL ManuellDEFrysLedningsinformation

ICA DE Västerås erhåller Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling!

ICA DE Västerås som verksamhet och arbetsplats har erhållit ett erkännande från SIQ (Institutet för kvalitetsutveckling) för sitt arbete med att utveckla verksamheten. Detta är mycket hedrande och ett bevis på att era insatser varje dag gör skillnad och bidrar till mycket goda resultat.

För tre år sedan började vi ett målmedvetet arbete där vårt fokus har varit att utveckla ledare och engagera medarbetare för att förbättra vår verksamhet. Idag kan vi se ett gemensamt engagemang som genomsyrar verksamheten och bidrar till framgång. Alla era insatser har varit ytterst betydelsefulla för att uppnå dessa resultat och detta erkännande.

Läs mer i SIQs pressrelease

Ett stort tack till er alla och idag ska ni känna er extra stolta över att arbeta på DE Västerås!