CL AutomationCL Manuell

Nymålade linjer på CL

Ni har förmodligen upptäckt nymålade linjer i vissa av gångarna på CL. Tanken med dessa linjer är att göra det enklare och effektivare för dig som medarbetare. Spärrlinjer har målats vid infarter där AGV-truckar kör in i vissa plockgångar på lagret. Vi vill att AGV-trucken obehindrat skall kunna åka in i gången eftersom det annars blir stopp i transportgångarna. Försök därmed att vistas i detta område så kort tid som möjligt så att AGV truckarna inte blockerar din och dina kollegors framfart i transportgångarna.