Om

En helt fantastisk arbetsplats med obegränsade möjligheter

ICA DE Västerås är en arbetsplats i utkanten av Västerås. Ungefär 1.100 medarbetare arbetar här 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan. En arbetsplats med ständig puls och en härlig kamratskap. Nästan lite kosmopolitiskt, ett Manhattan med puls dygnet runt, olika människor med olika bakgrund och en fantastiskt mängd med framgångssagor. Allt är möjligt!

Många medarbetare har varit på arbetsplatsen länge, många har nyligen genomfört sin introduktion. Inom ICA-koncernens alla delar finns idag många hundra medarbetare som börjat sin yrkesbana med att expediera varor till våra kunder, en uppgift som är hela grunden för att den så kallade ICA-iden skall fungera. Att butikerna får sina varor så att vi som konsumenter har varor i hyllan i vår butik helt enkelt!

Men från en introduktion i kärnverksamheten och flertalet år för att serva våra kunder kan vi idag se flertalet av våra stjärnor leverera som varuplanerare, lagerchef, förpackningsansvarig, gruppchef, transportplanerare och logistikchef  ….

 

Vilket är vårt uppdrag…

ICA DE Västerås är ett centrallager för leverans till alla Sveriges ICA-butiker. Det är vårt gemensamma uppdrag. Varje butik kan dock välja att köpa sina varor från någon annan leverantör vilket innebär att vi alltid behöver vara effektiva och hålla en hög kvalitet. Varje medarbetares uppdrag är givetvis att genomföra sitt arbete så att kunderna får sina varor men uppdraget består också i att bidra med ett gott arbetsklimat. Ett arbetsklimat där alla medarbetare känner trygghet och en kamratskap. Vi ser det som självklart att alla medarbetare även visar drivkraft för att utvecklas och att man tar till vara på de möjligheter som finns både inom ICA DE Västerås alla verksamheter samt i vår omvärld. Lärandet finns tillgängligt för alla så ta chansen!

 

…och varför är det viktigt?

Vårt uppdrag är viktigt för att fortsatt vara konkurrenskraftiga i relation till våra konkurrenter. Då kan man givetvis ställa sig frågan varför är det just viktigt att ICA blir konkurrenskraftiga? Det finns ju ett flertal andra aktörer på marknaden som skulle kunna fylla våra grundläggande behov, det vill säga att säkerställa att det finns mat till de svenska hushållen. Men vår övertygelse är att ICA gör det med ett stort engagemang bortom lönsamhet. ICA engagerar sig både på den lokala marknaden genom den enskilda handlarens engagemang. Exempelvis genom att stötta lokala föreningar, bidra med arbetstillfällen, praktikplatser med mera. ICA för övrigt bidrar med ett stort engagemang i miljöfrågor genom offensiva klimatmål, vi samarbetar även med exempelvis Stadsmissionen och Frälsningsarmen för att minimera att fullgoda varor kasseras samt att dessa varor kommer till nytta för behövande. Vårt ansvarstagande går även utanför Sveriges geografiska gränser genom en närvaro och därmed kontroll avseende importerade varor från sydostasien så att både kvalitet och framförallt drägliga arbetsvillkor tillgodoses. Vi får även inte glömma vårt engagemang i exempelvis Childhood foundation som innebär att ICAs engagemang är bortom alla geografiska gränser.

 

För den observanta har vi använt begreppet engagemang fem gånger i ovanstående text. Det är ingen slump i och med att det är en av ICAs värderingar (övriga är Entreprenörskap och Enkelhet). Engagemanget tror vi är viktigt och grunden till en framgångsrik verksamhet som kan göra gott i samhället.

 

What´s in it for me?

Förutom att du har möjlighet att vara en del av ICAs högre syfte, kan utvecklas med oss och får vara en del av en fantastisk arbetsplats med god kamratskap så erbjuder vi givetvis en lön enligt avtalsenliga villkor samt en rad förmåner. Dessa förmåner är bland annat en subventionerad lunch, fria arbetskläder, friskvårdsbidrag, en aktiv personalförening med flertal aktiviteter och inte minst en personalrabatt när du handlar på ICA!

På ICA DE Västerås nöjer vi oss inte med detta utan erbjuder även ett gym på arbetsplatsen och möjlighet att handla varor Online för leverans till arbetsplatsen varje vardag.

 

Om Cookies