Personalföreningen Hakoniterna

Som Ica-anställd blir du automatiskt medlem i personalföreningen Hakoniterna.

Föreningens ändamål är att verka för att stimulera och skapa förutsättningar för medarbetare inom ICA att delta i olika typer av gemensamma aktiviteter som stärker hälsa och social samhörighet.

För att inte missa någon information håll koll på någon av Hakoniternas anslagstavlor samt följ oss på Facebook under Personalföreningen Hakoniterna och instagram under bara Hakoniterna.