Ledningsinformation

Prisat för digitalt engagemang

DE Västerås har vunnit utmärkelsen Nordens Bästa Digitala Arbetsplats för Digitalt engagemang; genom att sätta medarbetarna i förarsätet har organisationen lyckats skapa en positiv arbetskultur och fantastiska resultat.

 

Era önskemål om lättillgängliga funktioner för att till exempel lämna in ledighetsansökan och förbättringsförslag som att skapa en App, en Podd och ett Instagramkonto för att kommunicera, sprida goda exempel och berätta om vad som händer på arbetsplatsen har lett till att DE Västerås nu tilldelas utmärkelsen för digitalt engagemang.

 

Det är laginsatsen från samtliga medarbetare som ligger bakom den här framgången. Detta visar att vi är på rätt väg i vårt fortsatta arbete framåt och vi är hedrade över att få denna utmärkelse för vårt gemensamma engagemang att ständigt förbättra verksamheten.

 

Juryns motivering till utmärkelsen

Med utgångspunkt att öka engagemanget internt och skapa en mer positiv arbetskultur så har denna organisation lyckats skapa fantastiska resultat genom att sätta medarbetarna i förarsätet. Med ett utmärkande ledarskap samt med hjälp av nya digitala verktyg som stödjer och engagerar medarbetarna på arbetet har man genererat tydliga effekthemtagningar och ökade resultat, både när det kommer till produktivitet och till engagemang. Siffror talar sitt tydliga språk, men så även medarbetarna genom att engagera sig kontinuerligt i förbättrandet av arbetsplatsen, såväl den fysiska miljön som den digitala.”