Ledningsinformation

Vårt bidrag till ett gott arbetsklimat

Under hösten har ni arbetat med medarbetarens uppdrag och hur vi skapar ett gott arbetsklimat. Många medarbetare har deltagit i workshops på gruppmöten och nedan kan ni inspireras av exempel på vad grupperna tillsammans har kommit överens om att göra för att skapa ett gott arbetsklimat och bidra till en arbetsplats där vi trivs och mår bra.

 

Missade du gruppmötet om Medarbetarens uppdrag så fundera över vad gott arbetsklimat betyder för dig och din grupp och på vilket sätt du kan bidra!

 

Exempel på återkoppling från gruppmötenas workshops

Vårt bidrag till ett gott arbetsklimat!

 • Positiv feedback utifrån bidrag till personlig omtanke och gott arbetsklimat
 • Hjälpa varandra när det behövs
 • Prata med varandra, inte om varandra
 • Bidra med sitt bästa varje dag
 • Respektera varandra
 • Visa en positiv attityd i gångar och på arbetsplatsen
 • Prata med varandra
 • Följa upp det vi kommit överens om
 • Alltid göra vårt bästa för varandra
 • Ge varandra positiv feedback
 • Öppen och ärlig kommunikation med gott samarbete
 • Erbjuda hjälp inom och utom gruppen
 • Ta reda på vad mottagaren behöver för att göra en bra överlämning
 • Prata om arbetsklimatet
 • Vara ett gott föredöme för sina kollegor
 • Skapa kontakt med fler kollegor
 • Förståelse för varandras arbetsuppgifter
 • Hålla ordning och reda
 • Enas om förhållningssätt
 • Le och säga hej, gärna med namn
 • Hålla sig till sakfrågan
 • Lära av varandra och hitta bästa lösningen för alla
 • Ha roligt på jobbet
 • Vara rädda om varandra och våran utrustning
 • Säga tack
 • Lyft blicken, sök ögonkontakt
 • Tänka mer ”Team än ”jag”
 • Bjud in, lämna ingen utanför